DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJK

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Schadekantoor.nl is uw gratis hulp bij een aanrijding
  Wilt u de door u geleden schade verhalen op de tegenpartij of diens verzekeraar?
  Een goede schaderegeling vereist deskundigheid die wij u kunnen bieden.
  Onze kosten worden op de aansprakelijke partij verhaald, dus voor u kosteloos.

  • First Opinion – Voor verhaal van uw nieuwe schadeclaim
  • Second Opinion – Bij afwijzing schadeclaim of schulddeling na aanrijding
  • Waarborgfonds Motorverkeer

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Beoordeling van aansprakelijkheid vereist deskundigheid
  Schadekantoor.nl helpt u kosteloos bij verhaal van uw schade door een aansprakelijke tegenpartij.

  • Persoonlijke aansprakelijkheid
  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid door dieren
  • Productaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid wegbeheerder
  • Werkgevers aansprakelijkheid

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Schadekantoor.nl is belangenbehartiger voor kwetsbare verkeersdeelnemers
  Fietsers, voetgangers, kinderen, ruiters vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers bij een aanrijding. Voor deze groep gelden beschermende wettelijke regels.
  Gratis specialistische vakkennis wordt u via Schadekantoor.nl geboden.

  • Aanrijding fietser
  • Botsing voetganger
  • Kinderen als verkeersdeelnemer
  • Ruiter in het verkeer

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Tussen u en uw verzekeraar kan bij de schadebehandeling een interpretatie verschil in de omschrijving van de polisvoorwaarden en/of de hoogte van het uit te keren bedrag ontstaan. Schadekantoor.nl biedt hulp.
  De meeste verzekeringen voorzien in de kosten van een eigen schade deskundige.

  • Brandschade + Schroeischade
  • Waterschade + Neerslagschade
  • Inbraakschade + Diefstalschade
  • Stormschade + Bliksemschade / inductieschade

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Schadekantoor.nl optimaliseert het schadeproces en/of klachtenbehandeling van uw onderneming. Uw oplossing voor het ontbreken van (of extra begeleiding voor) uw deskundige interne schadebehandelaar op de ‘payroll’.

  • Motorrijtuigen + Transportschade
  • Ongevallen + AOV
  • CAR schade + Werkmaterieelschade
  • Inventarisschade + Computerschade
  • Aansprakelijkheid diensten en producten

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Letselschade wenst niemand; het overkomt je.
  Draag de belangenbehartiging bij een letselschade meteen over aan een deskundige professional. Kies voor kwaliteit en schakel een eigen letselspecialist in.

  • Ongeluk in het verkeer
  • Persoonlijk ongeval
  • Letsel toegebracht door dieren
  • Bedrijfsongeval
  • Loonregres

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Een vakantie of hobby kan onverwacht tot een schade leiden.
  Schadekantoor.nl ziet erop toe dat een schade goed wordt afgehandeld zodat u de nare gebeurtenis snel vergeet en weer zorgeloos kunt recreëren.

  • Pleziervaartuigschade
  • Caravanschade
  • Diefstalschade
  • Reisschade
  • AnnuleringsschadeSchadekantoor.nl helpt bij schadeSchadekantoor.nl is een onafhankelijk, gespecialiseerd kantoor met uw schaderegeling als kernactiviteit
De dienstverlening richt zich op het voor u verhalen van de schade, zowel op een aansprakelijke tegenpartij als uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Loopt een schadeclaim niet naar wens dan kunt u het volledige schade dossier voor een gratis advies aan ons voorleggen. Na de schade beoordeling volgt een vrijblijvend schade advies, waarbij u de verdere behandeling van uw schade desgewenst aan ons kunt overdragen. Mocht onverhoopt de voortgang van de schade leiden tot een juridische procedure, dan kunnen wij namens u de schade voortzetten tot en met het Kantongerecht.
Natuurlijk heeft het onze voorkeur reeds direct na het ontstaan van de schade als uw belangenbehartiger op te treden.

Schadekantoor.nl is transparant en in veel gevallen voor u kosteloos
Uw schadeclaim is bij Schadekantoor.nl in deskundige handen waarbij enkel uw belang centraal staat.

Het gebeurd te vaak dat benadeelden teleurgesteld zijn in de afloop van hun schadeclaim. Er ontstaat een gevoel van onrechtvaardigheid. Voorkom teleurstellingen.
Geef de schadebehartiging uit handen aan Schadekantoor.nl. Wij werken oplossingsgericht.
U kunt er -in ieder geval- zeker van zijn dat al het mogelijke wordt gedaan om uw schade belang voorop te stellen.

Gratis schadebeoordeling
Wilt u uw schade -vrijblijvend en kosteloos- door ons laten beoordelen?
Stuur dan alle relevante bescheiden van uw schadeclaim in of neem ( telefonisch ) contact met ons op.
Ook kunt u via het contactformulier een bericht achterlaten zodat wij ons met u in verbinding kunnen stellen.
Wij dienen u graag van advies.
Na het uitbrengen van ons advies kan de uiteindelijke schadebehandeling veelal ook -zonder kosten voor u- worden voortgezet.

Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement