DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJK

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Schadekantoor.nl is uw gratis hulp bij een aanrijding
  Wilt u de door u geleden schade verhalen op de tegenpartij of diens verzekeraar?
  Een goede schaderegeling vereist deskundigheid die wij u kunnen bieden.
  Onze kosten worden op de aansprakelijke partij verhaald, dus voor u kosteloos.

  • First Opinion – Voor verhaal van uw nieuwe schadeclaim
  • Second Opinion – Bij afwijzing schadeclaim of schulddeling na aanrijding
  • Waarborgfonds Motorverkeer

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Beoordeling van aansprakelijkheid vereist deskundigheid
  Schadekantoor.nl helpt u kosteloos bij verhaal van uw schade door een aansprakelijke tegenpartij.

  • Persoonlijke aansprakelijkheid
  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid door dieren
  • Productaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid wegbeheerder
  • Werkgevers aansprakelijkheid

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Schadekantoor.nl is belangenbehartiger voor kwetsbare verkeersdeelnemers
  Fietsers, voetgangers, kinderen, ruiters vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers bij een aanrijding. Voor deze groep gelden beschermende wettelijke regels.
  Gratis specialistische vakkennis wordt u via Schadekantoor.nl geboden.

  • Aanrijding fietser
  • Botsing voetganger
  • Kinderen als verkeersdeelnemer
  • Ruiter in het verkeer

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Tussen u en uw verzekeraar kan bij de schadebehandeling een interpretatie verschil in de omschrijving van de polisvoorwaarden en/of de hoogte van het uit te keren bedrag ontstaan. Schadekantoor.nl biedt hulp.
  De meeste verzekeringen voorzien in de kosten van een eigen schade deskundige.

  • Brandschade + Schroeischade
  • Waterschade + Neerslagschade
  • Inbraakschade + Diefstalschade
  • Stormschade + Bliksemschade / inductieschade

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Schadekantoor.nl optimaliseert het schadeproces en/of klachtenbehandeling van uw onderneming. Uw oplossing voor het ontbreken van (of extra begeleiding voor) uw deskundige interne schadebehandelaar op de ‘payroll’.

  • Motorrijtuigen + Transportschade
  • Ongevallen + AOV
  • CAR schade + Werkmaterieelschade
  • Inventarisschade + Computerschade
  • Aansprakelijkheid diensten en producten

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Letselschade wenst niemand; het overkomt je.
  Draag de belangenbehartiging bij een letselschade meteen over aan een deskundige professional. Kies voor kwaliteit en schakel een eigen letselspecialist in.

  • Ongeluk in het verkeer
  • Persoonlijk ongeval
  • Letsel toegebracht door dieren
  • Bedrijfsongeval
  • Loonregres

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Een vakantie of hobby kan onverwacht tot een schade leiden.
  Schadekantoor.nl ziet erop toe dat een schade goed wordt afgehandeld zodat u de nare gebeurtenis snel vergeet en weer zorgeloos kunt recreëren.

  • Pleziervaartuigschade
  • Caravanschade
  • Diefstalschade
  • Reisschade
  • AnnuleringsschadeBedrijvenSchadekantoor.nl biedt interne deskundigheid binnen uw onderneming.
Schaderegeling is niet uw corebusiness. Toch ontkomt uw onderneming niet aan schadeclaims.
Uw personeelsleden kunnen schade toebrengen waardoor u als werkgever aansprakelijk bent maar ook uw personeel kan tijdens werktijd letsel of schade oplopen waardoor u als werkgever verantwoordelijk  kan worden gehouden.
Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt uitkomst voor zover de schade het eigen risico te boven gaat. Maar is er een hoog eigen risico van toepassing dan moeten deze schadeclaims door uw eigen onderneming met de betrokkenen worden geregeld.
Ook blijven schades met verhaalsmogelijkheden soms onbenut of wordt niet de maximale schadevergoeding gekregen.

Schaderegeling voor bedrijven betekent meer dan alleen kennis van verzekeringen inclusief voorwaarden en jurisprudentie. Een eigen schaderegelaar specialiseert zich in uw organisatie, heeft kennis over de branche eigenschappen en het interpreteren (en adviseren) van de aansprakelijkheidsparagrafen in de contracten met uw klanten en eventuele onderaannemers. Professionaliteit met ook oog voor uw commerciële schadebelangen.
Deskundige schaderegeling biedt bedrijven vele voordelen.

Schadekantoor.nl specialiseert zich in de schade afhandeling van materiële zaken en letselclaims.
Voor alle juridische en administratieve activiteiten rondom schadebehandeling kunt u gebruik maken van onze hulp en ondersteuning. Schadekantoor.nl zorgt voor een snelle afhandeling waarbij hoge kwaliteit gewaarborgd blijft.

Schade administratie
Optimalisatie van uw schadeproces betekent dat er snel en efficiënt gewerkt moet worden. Een correcte schadebehandeling vormt een visitekaartje voor uw onderneming en waarborgt de integriteit van uw bedrijf.
Schadekantoor.nl speelt hierop in door gebruik van online schadedossiers en biedt bovendien de mogelijkheid om de elders afgesloten verzekeringen via een digitale polismap bij haar te administreren.

Introductie aanbieding
Ter kennismaking biedt Schadekantoor.nl ondernemers de mogelijkheid tot een gratis beoordeling van hun interne schadedossiers. Neem contact op voor een afspraak.

Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement