DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKSchadekantoor.nl | Ook voor uw schadeSchadeclaim
De wetgever gaat ervan uit dat een ieder zijn eigen schade draagt.
Om het schaderisico te ondervangen worden verzekeringen afgesloten.
In sommige situaties kan een tegenpartij aansprakelijk worden gehouden en is er mogelijkheid tot het verhalen van de schade.
Consumenten kunnen tegenwoordig het verzekeren zelf simpel regelen.
Kiest men voor gemak dan wordt voor het afsluiten van een verzekering een assurantie adviseur geraadpleegd; het vinden van het juiste verzekeringsproduct is immers zijn `core business`.

Bij een schaderegeling proces heeft iedereen een eigen rol.
Zo zal de verzekeraar wiens taak het geldbeheer is, een andere belang bij schade hebben dan degene die de schade daadwerkelijk lijdt. Een zeker spanningsveld is door dit belangenverschil al gecreëerd.
Zich hiervan bewust beschermt de wetgever de consument in dergelijke situatie`s.
De wetgever heeft bepaald dat de consument zelf een schadedeskundige mag inschakelen op kosten van de verzekeraar of als onderdeel van de kosten mag verhalen op de aansprakelijke partij.

Geen belangenverstrengeling
Schaderegeling is een vak apart. Belangenverstrengeling kan hierbij een nadelige rol spelen.
Heb je een schade dan wil je een optimale behartiging van je schadeclaim.
Schadekantoor.nl is geheel onafhankelijk en dient enkel uw belang.
Wij zorgen dat u krijgt, waar u recht op heeft.


Schadebehandeling
Met Schadekantoor.nl heeft u deskundige schadebehandelaars aan uw zijde, die u met raad en daad bijstaan. Samen vormen wij een team met als enige doel een optimaal verhaal van uw schade.Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement