DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKExterne hyperlinksVerzekeringsvakbladen
Assurantie Magazine
VVP
Verbond van Verzekeraars
Verbond van Verzekeraars consumenten informatie
Nivre
Schademagazine
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Schadeondersteuning
Europeesch aanrijdingsformulier invullen
Polisvoorwaarden diverse maatschappijen
Polisvoorwaarden Beurspolissen
online wettelijke rente berekenen
Informatie over online autoschade melden via app.
Schadegarant & Glasgarant Regelingen
Ongevalslocatie vastleggen
Wie is wegbeheerder
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
On-line Politie aangifte
Registratie van sieraden
Opvraag politierapport bij aanrijdingen
Openbaar Ministerie en Handreiking opvragen daderinformatie
Voertuig criminaliteit & Melding gestolen auto
Waarborgfonds Motorverkeer
Wetgeving en regels in de transportsector
KMNI informatie
Digitaal pensioen overzicht
Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars
Council of Bureaux

Hulp bij Letsel
Wegwijzer naar zorg en ondersteuning
langdurige zorg
Informatie ziektekosten
Hulpmiddelenwijzer

Juridische ondersteuning
Gerechtelijke uitspraken
Rijksoverheid en Justitie
Overheid informatie
Overheid officiele publicaties
Reglement Verkeersregels Verkeerstekens
Verkeersborden in het RVV 
WegenVerkeersWet 1994
Wet aansprakelijkheidsverzekering motrrijtuigen
Wet personenvervoer 2000
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Wet dieren
Wet natuurbescherming
Wet milieubeheer
Wetten
Tarieven griffierecht sector Kanton
Incassokosten
Europees E-justitieportaal
Hof van Justitievan de Europese Unie
De Nederlandse Bank

Consument en veiligheid
Brand en veiligheid
Brandweer
Brandweer kennisnet
Stichting Salvage
kennisplatform infrastructuur, verkeer, vervoer, openbare ruimte
Veiligheid tips
Informatie beveiliging
Beveiligingen, SCM en NCP Certificatie
Verkeersveiligheid Europese Commissie
On-line registratie verloren voorwerp
uitgebreide informatie over politie keurmerken

Kritische Consument
Consumentenbond
Advies van de overheid over uw rechten als consument
Nationale Ombudsman, bij klachten over de Overheid
Radar
Kieskeurig; Producten vergelijking
Het financiële klachteninstituut (Kifid)
Check je aanbieder 
AFM register
Eerste loket bij oplichting
Meldpunt Financiele MarktenCookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement