DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKAssurantie tussenpersoonSchadekantoor.nl biedt schadehulp aan de assurantie adviseur
Uw business is het zoeken en afsluiten van de meest gunstige verzekering afgestemd op de wensen en financiële situatie van uw relaties.
Onze business is schaderegeling voor uw relaties. Ons gezamenlijk belang is een tevreden klant.

Hoewel schadebehandeling een essentieel onderdeel van het verzekeringsproduct vormt, is de behandeling dermate specialistisch dat expliciete kennis voorhanden dient te zijn.
Immers naast kennis van de verzekeringsvoorwaarden, vormt jurisprudentie, samenloop- en Kifid uitspraken, overeengekomen convenanten, richtlijnen, gedragscodes, et cetera, slechts een deel van de basiskennis voor een schadebehandelaar.
Het is niet voor niets dat een verzekeraar beide secties strikt gescheiden houdt. Beide sectoren acceptatie en advisering van financiele producten en schadebehandeling vereisen specifieke vakkennis.

Kosteloze uitbesteding 'service' schade
Als financiele dienstverlener neemt u veelal voor uw klanten met alleen een WA-verzekering het verhaalstraject uit handen. Voor deze niet gedekte schades van autobezitters bieden wij een samenwerking aan. Bij een aanrijding zonder schuld verhalen wij kosteloos materiële en letselschade opgedaan bij een aanrijding.
Schadekantoor.nl heeft een expertise in het verhalen van schaden voor uw klanten. Doordat onze declaratie onderdeel is van de schadeclaim is onze dienstverlening voor u en uw klanten kosteloos.

Gedeeltelijke uitbesteding is denkbaar
Samenwerking met Schadekantoor.nl betekent per definitie niet volledige uitbesteding van alle schaden binnen uw onderneming. Service-schade (verhaalschade zonder verhaal- of rechtsbijstanddekking), complexe schades, letselschade waarbij deskundigheid is vereist of het weren van een afwijzing door een verzekeringsmaatschappij waar u om moverende redenen liever buiten blijft, zijn vormen waarbij samenwerking zinvol is. De zorgplicht van een financiele dienstverlener omvat ook een juiste advisering bij een schadebehandeling.

Schadekantoor.nl biedt een bundeling van krachten aan
Terwijl uw onderneming zich compleet kan richten op de advisering van financiële diensten, kunt u uw relaties een maximale schadeondersteuning bieden via de samenwerking met Schadekantoor.nl.

Samenwerkende ondernemingen sterk op hun eigen vakgebied vormen een toegevoegde waarde in klantenbehartiging. Assurantiebemiddeling en schaderegeling als verlengstuk van elkaar, zonder concurrentie in geboden service.

Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement