DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKSchadekantoor.nl | Verhaalsbijstand voor uw schadeclaimAansprakelijkheid
Schade toegebracht door een ander veroorzaakt eerst stress en daarna een vraagteken.
De eerste schrik wordt opgevolgd door het besef dat de toegebrachte schade wellicht kan worden verhaald. Hoe pak je dat nu aan?

Schaderegeling
Het bepalen van aansprakelijkheid is gecompliceerd. Aansprakelijkheid is geregeld in wetten en jurisprudentie.
De wetgever gaat ervan uit dat een ieder zijn eigen schade draagt. Echter in situaties waarbij de tegenpartij aansprakelijk is, bestaan er verhaalsmogelijkheden. Deze verhaalsmogelijkheden zijn er allereerst op de schadeveroorzakende en/of verantwoordelijke partij. Is deze voor aansprakelijkheid verzekerd, komt de aansprakelijkheidsverzekeraar in beeld en krijg je te maken met diens polisvoorwaarden.

Kosteloze verhaalsbijstand via Schadekantoor.nl
U kunt via Schadekantoor.nl kosteloos gebruik maken van verhaalsbijstand. Hoe is dat mogelijk?
De wetgever heeft bepaald dat een benadeelde zelf een schadedeskundige mag inschakelen en de kosten als onderdeel van de schadeclaim kan verhalen op de aansprakelijke partij.
Contact:
U kunt -geheel vrijblijvend- uw schadeclaim voorleggen voor een gratis advies.
Schadekantoor.nl kan de gehele verhaalsactie voor u -veelal- kosteloos regelen.
U kunt op basis van een second opinion een reeds lopende vordering voor advies overleggen.
Mocht verhaal van uw schade niet kosteloos kunnen worden uitgevoerd dan ontvangt u hierover duidelijk vooraf bericht en worden de kosten vastgelegd. Dit is nooit een verrassing voor u!

Rechtsbijstandverzekering
Een verhaalsbijstand- of rechtsbijstandverzekering kan u eveneens behulpzaam zijn.
Soms komt het voor dat u niet tevreden bent met hun dienstverlening.
Indien u twijfelt aan een ingenomen standpunt van uw rechtsbijstandverzekeraar of zij nemen uw schadeclaim vanwege een ondergrens in het schadebedrag niet in behandeling, is het prettig te weten dat Schadekantoor.nl als een onafhankelijke derde uw schadeclaim kosteloos beoordeeld. Wij kunnen u adviseren in de voortzetting en schadebehandeling door uw rechtsbijstandverzekeraar.

Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement