DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKDienstverlening Schadekantoor.nlOnze dienstverlening is het namens u verhalen van schade
Ook voor een schadeclaim onder een eigen afgesloten verzekering kunt u zich voor hulp tot ons wenden.

Het inschakelen van een eigen belangenbehartiger bij schade is geen luxe.
De kleine lettertjes van een verzekering en interpretatie van de polisvoorwaarden blijkt vaak lastig. Zelfs de schadevaststelling kan tot problemen leiden. De vele jurisprudentie toont dit al aan.
De ervaring om hierop adequaat te reageren, is niet aanwezig omdat u veelal zelden met een schadeclaim te maken heeft.

Uw eigen schadecoach
Als uw belangenbehartiger dragen wij zorg voor de volledige schade afhandeling.
Vrijblijvend een eerste polisdekking advies
Eigen schadecoach
Hulp, advisering en verrichten van de schademelding
Adviseren en waken over een correcte schadevaststelling
Regierol in de schadebehandeling
Controleren van het standpunt van de verzekeringsmaatschappij

Een verzekeringspolis dekt niet alle soorten schaden, maar dient wel haar belofte tot schadeloosstelling overeenkomstig de polisvoorwaarden na te komen. Wij helpen u daarbij.
Schadekantoor.nl is er voor u; op het moment dat het voor u van belang is.

Second Opinion bij schade
Is de schadebehandeling reeds opgestart en wilt u het ingenomen standpunt van uw verzekeraar, tegenassuradeur of tegenpartij laten toetsen. U kunt het schadedossier voor een gratis advies aan ons voorleggen; onze dienstverlening staat voor u paraat.
Indien u twijfelt over een ingenomen standpunt is het prettig wanneer een onafhankelijke derde de schade eveneens beoordeeld. Wij kunnen bovendien de verhaalsactie overnemen.


Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement