DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKWat te doen na een aanrijding of ongevalAanrijding en dan?
Maak foto`s -via uw mobiele telefoon- voordat de voertuigen worden verplaatst.
Noteer direct de namen en adressen van de getuigen.
Zorg voor veiligheid en goede doorstroom overige verkeer.
Vul samen -met de tegenpartij- een `Europees` aanrijdingsformulier in. YouTube Invulinstructies
   Let op: alleen een handtekening plaatsen indien u het eens bent met de toedracht zoals vermeld
    op het aanrijdingsformulier of plaats een opmerking. Dit formulier is een juridisch bewijsstuk.

En daarna .... thuis of op kantoor?
Wat te doen na een aanrijding of ongeval?
Het gebeurt gelukkig zelden; betrokken raken bij een verkeersongeval.
Maar als het gebeurt is dat al vervelend genoeg. Na de eerste schrik moet u handelingen verrichten ter verkrijging van een schadevergoeding. Dit wordt ook wel `het verhalen van de schade` genoemd.
Hieronder volgt een stappenplan van handelingen, afhankelijk van de eigen verzekeringsdekking.

Is uw voertuig `All Risks` of `volledig casco` verzekerd?
Dan bestaat er voor de ontstane schade aan uw voertuig dekking onder uw eigen verzekering.

Aanrijding of ongeval buiten uw schuld en geen dekking onder uw eigen verzekering?
Is uw voertuig WA/beperkt casco verzekerd of bent u fietser, voetganger of passagier.
Er zijn voor u een aantal mogelijkheden om schadevergoeding te verkrijgen.

Wat te doen - Schade zelf verhalen
Voor het verhalen van de schade dient u zelf stappen te ondernemen.
  • U moet de tegenpartij en diens verzekeringsmaatschappij schriftelijk aansprakelijk stellen.
  • De omvang van uw schade aantonen.
  • Bewijs van uw stelling leveren.
  • Zo nodig, de tegenassuradeur en tegenpartij rappelleren.
  • Verweer leveren indien de aansprakelijkheid een probleem mocht blijken.

Wat te doen - Direct kosteloos een eigen deskundige inschakelen
Zelf verhalen van de schade klinkt vaak eenvoudiger dan het is. Echter het claimen van schade is voor u geen alledaagse zaak. Zelfs een schijnbaar eenvoudige verhaalsschade kan onverwacht een ommekeer krijgen, die vooraf niet in te schatten was.
Moet u zelf betalen voor een eigen schaderegelingsdeskundige?
Nee, voor een benadeelde partij is het inschakelen van een eigen deskundige kosteloos.
Net als de veroorzaakte schade, zijn ook de kosten van een eigen schadebehandelaar te verhalen op de schadeveroorzakende partij. Schadekantoor.nl is een gespecialiseerd schaderegelingsbureau, aan wie u de schadebehandeling kunt overdragen. Uw schadebelangen worden optimaal gewaarborgd.

Wat te doen - DSA / Assurantie tussenpersoon
Heeft u alleen een WA dekking op uw personenauto dan kunt u -als particulier- wellicht toch ondersteuning van uw eigen autoverzekeraar krijgen. Deze regeling heet: Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling. Neemt u contact met uw eigen autoverzekeraar of assurantietussenpersoon op om te informeren of u een beroep kunt doen op deze Bedrijfsregeling.
Komt uw schade niet in aanmerking voor de Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling, dan is er voor uw assurantie adviseur in beginsel geen taak weggelegd.

Uw assurantie adviseur kan, om u bij het verhalen van uw schade van dienst te zijn, gebruik maken van de dienstverlening van Schadekantoor.nl.
Gaat uw financieel adviseur zelf uw schade verhalen, bespreek dan eerst of er verhaalskosten in rekening worden gebracht.

Geheel vrijblijvend kunt u informatie inwinnen; bel ons of stuur een email via ons contactformulier.


Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement