DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKPrivacy verklaringWij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
  • het aangaan en uitvoeren van diensten voortvloeiende uit de overeenkomst, opdracht en/of juridische diensten;
  • het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude;
  • activiteiten gericht op de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en de vergroting van het klantenbestand.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige diensten van Schadekantoor.nl. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Verstrekking van gegevens aan derden
Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, in het kader van bestrijding van verzekeringsfraude of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.

Schadekantoor.nl en andere websites
Op onze website treft u als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. Schadekantoor.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende site.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Schadekantoor.nl, t.a.v. privacy-regels, Hamelbergstraat 7, 6611 KM Overasselt.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 13-08-2012


Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement