DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKSchadeformulieren beschikbaar gesteld door Schadekantoor.nlHet juist invullen van een schadeformulier is belangrijk bij een schadeclaim.
Op schadeformulieren staan alle benodigde gegevens voor een verzekeringsmaatschappij om uw schadeclaim te beoordelen. Correct invullen zorgt voor een spoedige afhandeling.
Om u hierbij van dienst te zijn, stellen wij gratis schadeformulieren ter beschikking.

Onderstaande schadeformulieren kunt u -gratis- downloaden in pdf.bestand:

Verhaalbijstand
verhaalschade

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheidsschade

Woning, inboedel
Schade Algemeen
Inbraakschade, Brandschade
Elektronische apparatuur
Stormschade
Waterschade, Neerslagschade
Glasschade
Bijlage schadeformulier: aanvullende goederenlijst
Bijlage schadeformulier: aanvullende goederenlijst bij inbraakschade

Verkeer
Europees aanrijdingsformulier motorrijtuigen | Invulinstructies en Tips voor Aanrijdingsformulier
Europees aanrijdingsformulier motorrijtuigen | Online invulmogelijkheid
Diefstalschade, Inbraakschade motorrijtuigen
Aanrijding met een dier
Bromfietsschade, scooterschade
Fietsschade
Inlichtingenformulier artikel 185 wegenverkeerswet | In te vullen bij aanrijding motorvoertuig
                                                                                       met een fietser/voetganger

Getuigenverklaring bij een aanrijding

Letsel
Algemeen schadeformulier letsel
Inlichtingenformulier (lichte) letselschade
Formulier voor kostenopgave
Loonregres ten behoeve van uw werkgever
Informatie behandeling Letselschade
Gedragscode Behandeling Letselschade
GBL Medische paragraaf

Recreatie
Annuleringsschade
Reisbagageschade
Trailer, aanhanger, caravanschade
Pleziervaartuig - aanvaring

Bedrijven
Werkgeversverzekeringen, WEGAM, WEGAS, SVI, OVI
Transportschade aan goederen
Schade aan kabel, buizen en leidingen
Werkmaterieelschade
Inventarisschade
AOV en ongevallen
Ziekteverzuim
Terugvordering loonkosten werknemer en bijbehorende toelichting
UBO formulier Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende binnen uw organisatie

Waarborgfonds Motorverkeer
Heeft u een schadeclaim voor het Waarborgfonds Motorverkeer? Vul dan onderstaande formulieren in.
Complete set formulieren voor particulier
Verzoek om schadevergoeding
Getuigenverklaring
Schade aan wegmeubilair
Een schade bij het Waarborgfonds Motorverkeer kunt u gemakkelijk zelf on line regelen via de website: Waarborgfonds Motorverkeer
Gaat uw schademelding via het Waarborgfonds Motorverkeer niet naar wens dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor een second opinion of om uw belangen te behartigen.

Verkeerschade Buitenland
Gaat u met uw auto naar het buitenland?
Download -gratis- het Europees aanrijdingsformulier in de juiste taal.
Europees aanrijdingsformulier Nederlands
Europees aanrijdingsformulier Engels
Europees aanrijdingsformulier Duits
Europees aanrijdingsformulier Frans
Europees aanrijdingsformulier Spaans
Europees aanrijdingsformulier Portugees
Europees aanrijdingsformulier Italiaans
Europees aanrijdingsformulier Tsjechisch
Europees aanrijdingsformulier Pools
Europees aanrijdingsformulier Deens
Europees aanrijdingsformulier Zweeds
Europees aanrijdingsformulier Russisch
Europees aanrijdingsformulier Turks
ID gegevens, medicijngebruik, allergie en noodnummer(s)
Vul dit formulier in en leg het in uw koffer en/of auto

Overige formulieren
Voegingsformulier in een Strafzaak
Aanvraagformulier subsidie na Overval
Aanvraag uitkering Slachtoffer Geweldsmisdrijven
Aanvraag uitkering Nabestaande Geweldsmisdrijven
Aanvullende aanvraag Schadefonds geweldsnisdrijven
Bezwaarschrift Schadefonds Geweldsmisdrijven


Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement