DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJK

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Schadekantoor.nl is uw gratis hulp bij een aanrijding
  Wilt u de door u geleden schade verhalen op de tegenpartij of diens verzekeraar?
  Een goede schaderegeling vereist deskundigheid die wij u kunnen bieden.
  Onze kosten worden op de aansprakelijke partij verhaald, dus voor u kosteloos.

  • First Opinion – Voor verhaal van uw nieuwe schadeclaim
  • Second Opinion – Bij afwijzing schadeclaim of schulddeling na aanrijding
  • Waarborgfonds Motorverkeer

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Beoordeling van aansprakelijkheid vereist deskundigheid
  Schadekantoor.nl helpt u kosteloos bij verhaal van uw schade door een aansprakelijke tegenpartij.

  • Persoonlijke aansprakelijkheid
  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid door dieren
  • Productaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid wegbeheerder
  • Werkgevers aansprakelijkheid

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Schadekantoor.nl is belangenbehartiger voor kwetsbare verkeersdeelnemers
  Fietsers, voetgangers, kinderen, ruiters vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers bij een aanrijding. Voor deze groep gelden beschermende wettelijke regels.
  Gratis specialistische vakkennis wordt u via Schadekantoor.nl geboden.

  • Aanrijding fietser
  • Botsing voetganger
  • Kinderen als verkeersdeelnemer
  • Ruiter in het verkeer

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Tussen u en uw verzekeraar kan bij de schadebehandeling een interpretatie verschil in de omschrijving van de polisvoorwaarden en/of de hoogte van het uit te keren bedrag ontstaan. Schadekantoor.nl biedt hulp.
  De meeste verzekeringen voorzien in de kosten van een eigen schade deskundige.

  • Brandschade + Schroeischade
  • Waterschade + Neerslagschade
  • Inbraakschade + Diefstalschade
  • Stormschade + Bliksemschade / inductieschade

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Schadekantoor.nl optimaliseert het schadeproces en/of klachtenbehandeling van uw onderneming. Uw oplossing voor het ontbreken van (of extra begeleiding voor) uw deskundige interne schadebehandelaar op de ‘payroll’.

  • Motorrijtuigen + Transportschade
  • Ongevallen + AOV
  • CAR schade + Werkmaterieelschade
  • Inventarisschade + Computerschade
  • Aansprakelijkheid diensten en producten

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Letselschade wenst niemand; het overkomt je.
  Draag de belangenbehartiging bij een letselschade meteen over aan een deskundige professional. Kies voor kwaliteit en schakel een eigen letselspecialist in.

  • Ongeluk in het verkeer
  • Persoonlijk ongeval
  • Letsel toegebracht door dieren
  • Bedrijfsongeval
  • Loonregres

 • Schadekantoor.nl helpt bij uw schade  Een vakantie of hobby kan onverwacht tot een schade leiden.
  Schadekantoor.nl ziet erop toe dat een schade goed wordt afgehandeld zodat u de nare gebeurtenis snel vergeet en weer zorgeloos kunt recreëren.

  • Pleziervaartuigschade
  • Caravanschade
  • Diefstalschade
  • Reisschade
  • AnnuleringsschadeParticulierenSchadekantoor.nl is uw -gratis- hulp bij schade
Schadekantoor.nl heeft uw schaderegeling als kernactiviteit.
In de praktijk blijkt maar al te vaak dat verzekeraars hun betalingsverplichtingen proberen te ontlopen.
Schadekantoor.nl is ontstaan uit het onrechtvaardigheidsgevoel van consumenten, veroorzaakt door onterechte afwijzing van hun schadeclaim terwijl men wèl recht op schade uitkering had!

Schadehulp
U sluit een verzekering omdat u wilt dat uw schade is gedekt.
Echter juist op het moment dat een afgesloten verzekering haar waarde kan bewijzen, kan er een communicatie stoornis voordoen. Tussen u en de verzekeraar kan een interpretatie verschil in de omschrijving van de polisvoorwaarden, schuldvraag discussie en/of de hoogte van het uit te keren schadebedrag, ontstaan. Of u de verzekering nu wel of niet met tussenkomst van een assurantietussenpersoon heeft gesloten, Schadekantoor.nl biedt hulp bij de schade behandeling. Dit kan direct bij het ontstaan van de schade maar ook gedurende de schadeafhandelingsprocedure.
Meld uw schade gratis en vrijblijvend aan voor een beoordeling.

Verhaalbare schade (en uitsluitend WA of WA beperkt casco verzekerd)
Kan een tegenpartij aansprakelijk worden gehouden voor uw (auto)schade, dan zorgt Schadekantoor.nl namens u voor verhaal van de schade en treedt op als uw belangenbehartiger. De aansprakelijkstelling, noodzakelijke bewijsmateriaal en eventuele schuldvraagdiscussies worden deskundig en kosteloos voor u verricht. Evenals uw schade zijn ook onze kosten te declareren bij de aansprakelijke partij.

Second Opinion bij schade
Ook in een later stadium kan ons schadekantoor uitkomst bieden in de vorm van een second opinion bij schade. Afhankelijk van de verjaringstermijn, kunt u zelfs oude (reeds afgesloten) schadekwestie`s gratis voor een nader advies aan ons voorleggen.

Hulp nodig bij het verhalen van schade?
Neem contact op met onze helpdesk!

Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement