DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKSchadekantoor.nl verhaalt uw schade na een aanrijdingU bent met uw auto, motor, bromfiets, scooter, fiets, te voet of te paard buiten uw schuld betrokken geraakt bij een aanrijding of schade.
U kunt deze schade zelf verhalen maar de wetgever geeft u ook de mogelijkheid deze werkzaamheden uit te besteden aan een schaderegelingsbureau.
Wij verlenen voor u veelal gratis verhaalsbijstand. Uw schade en onze kosten verhalen wij op een aansprakelijke partij.

Hoe verloopt uw schademelding?
 • Uw schade kunt u via e-mail of telefonisch vrijblijvend aanmelden.
 • Na uw melding nemen wij telefonisch en/of via e-mail contact met u op om de schade gebeurtenis te bespreken.
 • Zonder verplichtingen beoordelen wij de aansprakelijkheid en krijgt u gratis duidelijkheid over de schuldvraag.
 • Afhankelijk van ons advies komen wij tot een vrijblijvend schaderegelingsvoorstel. U bepaalt hierna zelf of wij de verhaalsactie van uw schadeclaim gaan voortzetten.
 • Zijn wij van oordeel dat uw schadeclaim volledig verhaalbaar is op een aansprakelijke derden dan verlenen wij de verhaalsbijstand voor u kosteloos. Onze buitengerechtelijke kosten vormen een onderdeel de door u geleden schade en worden meegenomen in de verhaalsactie.
   
Wat mag u van ons kosteloze verhaalsbijstand verwachten?
 • U adviseren en bijstaan in de verhaalsactie van uw materiële schade
 • Aansprakelijkheidsstelling tegenpartij en tegenassuradeur
 • Deskundige correspondentie betreffende aansprakelijkheid en schade-omvang.
 • Bewijsstukken schadevordering(en) regelen, adviseren en controleren
 • Bemiddelen bij een expertise, al dan niet door de tegenassuradeur
 • Getuigenbewijs, politierapport aanleveren
 • Uitvoerig bewijsmateriaal opstellen bijvoorbeeld ongevalsreconstructie, locatiefoto`s, verrichtingen van metingen, beoordelen schadefoto`s.
   

Gratis verhaalsbijstand? Hoe is dat mogelijk?
Het is niet eenvoudig een schade zelf te regelen.
U heeft (gelukkig) zelden te maken met een verkeersongeval, autoschade, motorongeval, fietsschade, bromfiets of scooter ongeluk. De aansprakelijke partij voorziet zich van professionele ondersteuning en deskundigheid via zijn WA-autoverzekeraar en is hierdoor qua ondersteuning en kennis in haar voordeel ten opzichte van de gedupeerde.
Dit geeft een ongelijke rechtsverhouding bij de tegenstrijdige belangen. 
De wetgever heeft gekozen voor een beschermende functie jegens een benadeelde partij. In de wet is bepaald dat u alle schade en kosten voor deskundige hulp kunt verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Onze dienstverlening is voor u gratis omdat onze behandelingskosten net als uw schadeclaim ter declaratie wordt ingediend bij de veroorzakende partij.

Second Opinion
Heeft u een schade afwijzing ontvangen of men wil de schade niet zonder slag of stoot betalen, dan kunt u ons vrijblijvend en kosteloos om een second opinion van uw schade vragen.

 

Wij helpen u graag bij het verhalen van uw schade.
Neem nu contact met ons op.Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement