DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKDisclaimerDe website van Schadekantoor.nl dient uitsluitend ter informatie
Ondanks het feit dat Schadekantoor.nl veel zorg besteedt aan de samenstelling van deze website, kan Schadekantoor.nl niet garant staan voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.
Schadekantoor.nl behoudt zich te allen tijde het recht de informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Schadekantoor.nl kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Verantwoordelijkheid
Schadekantoor.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van degene die inlogt op de website van Schadekantoor.nl of anderszins gebruik maakt van deze website, voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.


Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement