DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKDienstverlening Schadekantoor.nlDe toegevoegde waarde van Schadekantoor.nl voor de zakelijke markt is divers en richt zich op uw bedrijfstak. Hierdoor verzekert u zich van op maat toegespitste deskundigheid. Enkel uw schadebelangen staan hierbij centraal.

Welke dienstverlening kunnen wij uw bedrijf bieden?
  • Regeling van schaden onder uw eigen verzekeringen
  • Schaderegeling van claims voor eigen rekening
  • Verhaalsactie jegens aansprakelijke derden
  • Regeling/verweer actie ingestelde claims van derden
  • Second Opinion
  • Risico analyse
  • Schadepreventie en Resultaatbeheer verzekeringsportefeuille

Schadebehandeling
Schadekantoor.nl biedt haar bedrijfsmatige klanten dienstverlening op maat aan. Als klant staan uw wensen centraal, het is aan ons om hieraan invulling te geven. Door onze onafhankelijke positie ten opzichte van verzekeraars is onze focus gericht op het verzamelen, voorleggen en verdedigen van feiten, welke belangrijk zijn voor een optimale afhandeling van uw schade.
Om hier invulling aan te geven hebben wij verschillende opties, zoals bijvoorbeeld:

  • Schaderegeling per dossier in een virtuele werkomgeving, aangevuld met ondersteuning op uw locatie of telefonisch dan wel `digitale` inzet.
  • Totale schadebehandeling in een virtuele werkomgeving inclusief interne ondersteuning op locatie opdrachtgever door middel van assistentie in de processing van de schadestromen.
  • Totale administratieve schadebehandeling in digitale werkomgeving inclusief `vaste` arbeidsuren intern op locatie opdrachtgever.

Voor bedrijven geldt een aparte service om de schadebehandeling intern bij opdrachtgever voor te bereiden en elders uit te werken. De dienstverlening van Schadekantoor.nl kan zowel binnen uw organisatie plaatsvinden als op het kantooradres.
Desgewenst bestaat de mogelijkheid om namens uw bedrijf jegens derden naar buiten te treden. Uw onderneming kan ook bij outsourcing met behoud van eigen identiteit een professionele bedrijfs-uitstraling genieten.


Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement