DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKWat kost de hulp van Schadekantoor.nl?Onze schaderegeling is in de meeste situaties voor u gratis.
Immers onze belangenbehartiging maakt formeel deel uit van uw schadeclaim.

Verhaalschade
We kennen in Nederland een wettelijke regeling die deskundige belangenbehartigers in de gelegenheid stelt om hun honorarium en onkosten in rekening te brengen bij de aansprakelijke partij, respectievelijk diens verzekeringsmaatschappij.
In feite maakt dit honorarium, ook wel aangeduid als buitengerechtelijke kosten voor rechtsbijstand, deel uit van de schadeclaim van het slachtoffer / de benadeelde. Een en ander is geregeld in artikel 6.96 van het Burgerlijk Wetboek.

De kosten van de belangenbehartiger worden beoordeeld op twee redelijkheidscriteria:
  • de belangenbehartiger moet deskundig zijn
  • de kosten mogen niet buitensporig hoog zijn
     
Bij een verhaalschade vorderen wij onze kosten terug bij de aansprakelijke partij.
Middels onze dienstverleningsovereenkomst draagt u de vordering van de kosten via cessie aan ons  over. Uw schade wordt door deskundigen verhaald, zonder dat deze dienstverlening u iets kost.

Ten aanzien van onze buitengerechtelijke kosten is door de rechters bepaald dat een specifieke rekenmethodiek gehanteerd dient te worden.
Hiermee wordt discussies over de hoogte van de gevorderde BGK voorkomen.

Eigen verzekeringsmaatschappij
Bijna altijd heeft de verzekerde recht op een eigen deskundige, betaald door de verzekeringsmaatschappij.
De meeste verzekeringspolissen voorzien in een dergelijke benoeming ter behartiging van uw belangen.
Waarom zou u zich dan deze -voor u kosteloze- deskundigheid ontberen.

Schadekantoor.nl zal u vooraf en tijdig in kennis stellen van de verhaalsmogelijkheden van onze kosten.
Er is geen sprake van een verrassing achteraf.

Geheel vrijblijvend kunt u informatie inwinnen; bel ons of stuur een email via ons contactformulier.


Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement