DE KRACHT VAN SCHADEKANTOOR.NL | KLANTCENTRAAL | TRANSPARANT | DESKUNDIG | ONAFHANKELIJKOutsourcing schadebehandelingHet uitbesteden van schadebehandeling is bezig aan een opmars in de financiële sector.
De schaderegelingsactiviteiten worden ondergebracht bij professioneel gespecialiseerde claimverwerkingsbureaus.

Verzekeraars doen steeds vaker een beroep op een extern schaderegelingsbedrijf. Zij outsourcen het schadeproces aan externe bedrijven en gaan tot afsplitsing van hun schaderegelingsactiviteiten over.

Voordelen schade outsourcing voor de assurantie adviseur
Het belangrijkste voordeel is het kostenaspect. Een schaderegelingstraject is arbeidsintensief en gaat ten koste van uw corebusiness; advisering in verzekeringen en financiële producten.
Het consumentenbelang is ook met outsourcing van schadebehandeling gebaat.
Een gespecialiseerd schaderegelingskantoor kenmerkt zich door een efficiëntere en professionelere aanpak van schadeclaims. Immers alle bedrijfsprocessen zijn toegespitst op deze corebusiness.
Dit levert een verbetering op in de kwaliteit en doorloopsnelheid van de schadeafwikkeling.
Deze optimalisatie van het schadeproces vertaalt zich in verlaging van de schadekosten.

Schadekantoor.nl als uw partner
Schadekantoor.nl is een netwerk organisatie van schade professionals met uiteenlopende branche specialisme.
Dit waarborgt de kwaliteit van de geboden dienstverlening.
Volledige transparantie via het online schadedossier stelt bovendien het consumentenvertrouwen veilig.
Technische obstakels als het op elkaar laten aansluiten van administraties zijn, veelal via onze ICT partner, oplosbaar zodat deze optimalisatie in het schadeproces geen belemmering hoeft te zijn.
Ook bestaat de mogelijkheid de schadewerkzaamheden in uw digitale omgeving te verrichten.

Deskundige en onafhankelijke schadebehandelaars
De assurantiemarkt is in beweging. De tijd is rijp om een ontkoppeling van diensten in overweging te nemen, nu traditionele vergoedingsstructuren (provisie) aangepast moeten worden.
Consumenten zijn kritisch en verlangen terecht deskundigheid.
De assurantietussenpersoon kan zich richten op hun kernactiviteit namelijk advisering verzekeringen en financiële producten en daar waar anderzijds specialistische kennis wordt verlangd kan outsourcing uitkomst bieden.

Externe uitbesteding van schadebehandeling is zo’n nieuwe vorm waaraan gedacht kan worden.
Samenwerking met Schadekantoor.nl kan de dienstverlening naar uw relatie versterken.
Uw relatie omringt zich met deskundigheid!

Neem vrijblijvend contact op om hierover van gedachten te wisselen en mogelijkheden te bespreken.

Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt Schadekantoor.nl cookies.

Cookiereglement